сиромашки

сиромашки
прил. - беден, бедняшки, скромен, нещастен, клет, горък
прил. - безпаричен, без пари

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • крекери — (анг. krackers) сиромашки белци на американскиот југ …   Macedonian dictionary

  • беден — прил. безимотен, бедняк, сиромах, бездомен, просяк, в неволя, изпаднал, нуждаещ се, притеснен, несъстоятелен, гол и бос, оголял, гол като пушка, гол като тояга, окъсан, дрипав прил. оскъден, лишен, недостатъчен, ограничен, малък прил. окаян,… …   Български синонимен речник

  • бедняшки — прил. оскъдно, сиромашии прил. беден, сиромашки, скромен, нещастен, клет, горък …   Български синонимен речник

  • без пари — словосъч. безпаричен, беден, сиромашки словосъч. допълнително, безплатно …   Български синонимен речник

  • безпаричен — прил. беден, безимотен, бедняк, сиромах, бездомен, просяк, в неволя, изпаднал, нуждаещ се, притеснен, несъстоятелен, гол и бос, оголял, гол като пушка, гол като тояга, окъсан, дрипав прил. оскъден, лишен, недостатъчен, ограничен, малък прил.… …   Български синонимен речник

  • горък — прил. горчив прил. нещастен, за окайване, злощастен, беден, изоставен, жалък, клет, злочест, окаян прил. бедняшки, сиромашки, скромен …   Български синонимен речник

  • клет — прил. нещастен, злочест, злощастен, страдален прил. сиромах, беден, сиротен прил. плачевен, жалък, окаян, клетник, несретен, бездомен, изоставен, горкият, за оплакване прил. бедняшки, сиромашки, скромен, горък прил. жалостен, достоен за съжаление …   Български синонимен речник

  • нещастен — прил. злощастен, злополучен, пагубен, гибелен, бедствен, фатален прил. клет, клетият, горкият, за окайване, злочест, окаян, жалостив, плачевен, тъжен, трагичен прил. жалък, нищожен, мизерен прил. беден, бедняшки, сиромашки, скромен, горък прил.… …   Български синонимен речник

  • оскъден — прил. беден, лишен, недостатъчен, сиромашки, бедняшки, незначителен, ограничен прил. слаб прил. неплодороден прил. много търсен, дефицитен прил. нищожен прил. непълен …   Български синонимен речник

  • оскъдно — прил. бедняшки, сиромашки, слабо, бедно, недостатъчно прил. евтино, на ниска цена …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”